Aktualności

04 kwietnia 2019 12:35 | Aktualności

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE DLA UCZNIÓW

W dniu 02 kwietnia 2019 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne dla uczniów kl. I-VIII. Zajęcia zorganizowała pedagog pani Justyna Studzińska we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strykowie.

Poprowadzili je trenerzy z Akademii Pozytywnej Profilaktyki z Krakowa.

Celem warsztatów było kształtowanie u uczniów właściwych postaw wobec uzależnień, rozwijanie zachowań asertywnych, poczucia własnej wartości jako alternatywy dla działań ryzykownych oraz  zdobywanie umiejętności radzenia sobie z  problemami i rozwijanie  poprawnych relacji  interpersonalnych.

Uczestnicy zajęć zapoznali się ze sposobami radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu.

Podczas zajęć zwracano uwagę na kształtowanie swoich mocnych stron, akceptację w klasie i przyjazną atmosferę w grupie.

Przeczytano: 55 razy. Wydrukuj|Do góry