Kadra

Marta Gudaj

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Język angielski

nauczyciel kontraktowy

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Dobrej
07:35 - 08:20 Język angielski VI
08:30 - 09:15 Język angielski IV

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Dobrej
09:25 - 10:10 Język angielski Va
10:20 - 11:05 Język angielski Vb

Środa

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Dobrej
11:25 - 12:10 Język angielski IV

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Dobrej
07:35 - 08:20 Język angielski VI
10:20 - 11:05 Język angielski Vb
11:25 - 12:10 Język angielski IV
12:15 - 13:00 Język angielski Va

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Dobrej
08:30 - 09:15 Język angielski VI
09:25 - 10:10 Język angielski Va
11:25 - 12:10 Język angielski Vb