Kadra

ks. Jakub Orzechowski

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Religia mariawicka

nauczyciel mianowany

Brak klas.