Kadra

Anna Bauer

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Nauczanie zintegrowane 2, Religia mariawicka

nauczyciel dyplomowany