Kadra

Katarzyna Motyl

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Historia, Język polski

nauczyciel dyplomowany

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Dobrej
08:30 - 09:15 Język polski Va
09:25 - 10:10 Język polski IV
10:20 - 11:05 Język polski VI

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Dobrej
07:35 - 08:20 Język polski Vb
08:30 - 09:15 Język polski Vb
09:25 - 10:10 Historia IV
10:20 - 11:05 Język polski VI
11:25 - 12:10 Język polski IV
12:15 - 13:00 Historia VI
13:10 - 13:55 Język polski Va

Środa

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Dobrej
07:35 - 08:20 Język polski IV
08:30 - 09:15 Język polski IV
09:25 - 10:10 Język polski VI
10:20 - 11:05 Język polski VI
11:25 - 12:10 Język polski Vb
12:15 - 13:00 Język polski Va

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Dobrej
09:25 - 10:10 Historia VI
10:20 - 11:05 Język polski Va
11:25 - 12:10 Język polski Vb
12:15 - 13:00 Język polski VI

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Dobrej
07:35 - 08:20 Język polski IV
08:30 - 09:15 Historia Vb
10:20 - 11:05 Język polski Vb
11:25 - 12:10 Historia Va
12:15 - 13:00 Język polski VI
13:10 - 13:55 Język polski Va