Kadra

Anna Bauer

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Religia mariawicka, Nauczanie zintegrowane 2

nauczyciel dyplomowany